Kişisel Bilgiler
Bilgileri girdikten sonra ilerleyiniz. * Zorunlu alanlar
T.C. Kimlik No alanı zorunludur.
Adınız alanı zorunludur.
Soyadınız alanı zorunludur.
Doğum yeri alanı zorunludur.
Doğum Tarihi alanı zorunludur.
Sürücü Belgeniz alanı zorunludur.
Profil Resmi alanı zorunludur.
İletişim Bilgileri
Zorunlu Alanları Doldurunuz * Zorunlu alanlar
İl alanı zorunludur.
İlçe alanı zorunludur.
Adres alanı zorunludur.
Cep Telefonu alanı zorunludur.
Bu alan zorunludur.
Öğrenim Bilgileri
Son 3 mezun olduğunuz okul bilgilerini giriniz. * Zorunlu alanlar
En son mezun olduğunuz okul bilgisi zorunludur.
Okul bilgi alanı zorunludur.
Okul adı alanı zorunludur.
Başlangıç tarihi alanı zorunludur.
Bitiş tarihi alanı zorunludur.

Bilgisayar Bilgileriniz
Bilgisayar bilgilerinizi yazınız.

Yabancı Dil Bilgileriniz
Bildiğiniz Yabancı Dilleri Ekleyiniz

Eğitim / Seminer Sertifika Bilgileriniz
Eğitim / Seminer Sertifika Bilgileriniz

Diğer Bilgileriniz
Diğer Bilgileriniz
Bu soru zorunludur.
Bu soru zorunludur.
Bu soru zorunludur.
Bu soru zorunludur.
Bu soru zorunludur.
Referans
Referans Bilgileriniz

Tavsiye
Tavsiye Bilgileriniz

Başvuraya Yönelik Bilgiler
Kariyer

Yukarıda verdiğim bilgilerin tam, eksiksiz ve doğru olduğunu beyan eder, işe alındığım taktirde aksinin tespiti durumunda iş akdimin ihbarsız ve tazminatsız feshi ile sonuçlanmasını kabul ederim. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ilgili hükümlerine uygun olarak; Koza Altın İşletmeleri A.Ş tarafından, KVKK kapsamında, tarafıma gerekli bilgilendirmenin yapıldığını, Kişisel Verilerin, Toplama, İşleme, Aktarma, Saklama, Güvenli İmha Prosedürü ve Aydınlatma Metni’ni okuduğumu, anladığımı ve onayladığımı, İşe alım süreçleri amacı ile sınırlı olmak üzere, “İş Başvuru Formu”ndaki kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerimin işlenmesini, kaydedilmesini, kullanılmasını ve aktarılmasını onayladığımı, Şirket’in meşru menfaatinin söz konusu olduğu durumlarda kanunlarda öngörülen sürelere uymak kaydıyla kişisel verilerimin saklanmasını ve uygun şekilde imha edilmesini onayladığımı gösterdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Koza Altın İşletmeleri Anonim Şirketi Çalışan Adayına Yönelik Açık Rıza Metni

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ek mevzuatı doğrultusunda kişisel verilerimin işlenmesi ve aktarılmasına ilişkin Koza Altın İşletmeleri Anonim Şirketi tarafından gerekli açıklamalar; açık rızamı verme konusunda özgür olduğum ve istediğim zaman geri alabileceğim hususunda bilgilendirmeler tarafıma yapılmıştır. Bu kapsamda etkin personel seçimi ve çalışan adaylarına ilişkin başvuru süreçlerinin yönetilmesi amacıyla, fotoğrafımın, nüfusa kayıtlı olduğum yer bilgimin, detaylı ev adresi bilgilerimin, askerliğe ilişkin muafiyet bilgilerimin, evli olmam halinde eşimin adı, soyadı, mesleği, çalıştığı yer ve unvanı, çocuğum var ise çocuğumun adı, soyadı, doğum tarihi, öğrenim durumuna ilişkin bilgilerin, bakmakla yükümlü olduğum kişinin adı soyadının, doğum tarihin yakınlık derecesinin, mesleğinin, iş yeri ve unvanının, referans bilgileri bölümünde adına yer verdiğim kişinin adı, soyadı, mesleği, unvanı, adresi ve telefon numarası bilgilerinin, üyesi olduğum dernek, vakıf vb. ilişkin bilgilerimin, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbiri bilgilerimin işlenmesine, İş Başvuru Formundaki bilgilerimin uygun pozisyonlarda değerlendirilmek ve aday havuzunda yer verilmek üzere Koza Holding AŞ ve Koza Holding AŞ’nin Grup Şirketlerine aktarılmasına açık rıza göstermekteyim.